MENÜ

Sosyal medyada bizi takip edin.

İrtibat Numaramız

Arıcılık mesleğinin ülkemizdeki durumu nedir?

Arıcılık hem hobi olarak hem de meslek olarak ülkemizde icra edilmektedir. Arıcılık yaparak geçimini sağlayan 40.000 aile vardır.

Ülkemiz 1999 yılı istatistiklerine göre 40.000 ailenin geçimini sağladığı toplam 4.300.000 adet koloniye sahiptir ve bu kolonilerden 67.259 ton bal üretilmektedir. Ülkemiz dünyada koloni varlığı bakımından Çin (6.400.000 adet) ve Etiyopya’nın (5.200.000 adet) ardından 3. sırada yer almaktadır. Bu koloni varlığına ve dünya ballı bitkiler florasının ¾’üne sahip olmamıza rağmen bal üretimi bakımından ise dünyada Çin (211.791 ton), A.B.D. (97.270 ton) ve Arjantin’in (70.000 ton) ardından 4. sırada yer almaktadır. Bu zengin floraya karşın teknik bilgilerin yetersizliğinden ve ıslah edilmiş materyal olmayışından dolayı koloni başına verim oldukça düşüktür. Günümüzde arıcılık hala babadan öğrenilen miras mesleğidir. Teknik anlamda arıcılık yapan işletme çok azdır.

Bugün ülkemizde 40 bin aile geçimini arıcılıkla sağlamaktadır. Türkiye'nin yıllık bal üretimi 65-70 bin tonlara yükselmiştir. Arıcılığın arı ürünleri geliri yanında ülke ekonomisine polinasyon yolu ile çok büyük katkılar olmaktadır. Özellikle çayır mer'a ve yem bitkileri ekilişlerinde, tohumculukta yine yayla ve mer'alarda bitki gelişimine katkı dolayısıyla erozyonu önlemede çok büyük katkılar olmaktadır.

Arıcılığın başta gelen ürünü bal ile (70.000 ton bal*3.000.000 TL= 210 Trilyon ) diğer ürünleri polen, balmumu, arı sütü gibi ürünlerle de en az 40 Trilyon ve ana arı, arılı kovan gibi canlı materyal ticareti ile 50 Trilyon olmak üzere milli ekonomiye katkısı toplam 300 Trilyon liradır. Gelişmiş ülkelerdeki yapılan araştırmalar sonucu Arıcılığın Polinasyon yolu ile olan katkısı arı ürünlerinin gelirinin en az 10-12 katı olduğunun ortaya koymuştur. Buna göre Arıcılığın Türkiye ekonomisine 3-3,5 Katrilyon gibi önemli bir katkısı bulunmaktadır.

Bizi Tercih Edenler

Bugüne kadar yüzlerce kamu kuruluşu ve özel firma 3Bilgi Eğitim Kurumları'ndan eğitim aldı... İşte bunlardan bazıları...

TÜMÜNÜ GÖSTER